Zasady bezpieczeństwa związane z prewencją przed COVID-19

Wprowadzone zasady bezpieczeństwa związane z prewencją przed COVID-19

Zależy nam na bezpieczeństwie i komforcie Państwa relaksu, dlatego wychodząc naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości w trakcie epidemii COVID-19, opracowaliśmy i zastosowaliśmy szereg działań, zgodnych z wytycznymi i rozporządzeniami Ministerstwa Rozwoju, GIS.

 

WEJŚCIE : Pomieszczenia Ogólnodostępne

1. Kabina dezynfekująca – przy wejściu wprowadziliśmy mobilny kanał dezynfekujący całego ciała tzw. „sucha mgła”  (z czystej soli, która jest nieszkodliwa dla zdrowia) wraz z bezdotykowym pomiarem temperatury ciała oraz bezkontaktową dezynfekcją rąk.

Jest to najnowsze na rynku rozwiązanie, które jeszcze bardziej pozwoli nam dbać o zdrowie i bezpieczeństwo Naszych Gości oraz Zespołu.

2. Maseczki – obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie całego kraju – w przestrzeni publicznej

3. Środki dezynfekujące ogólnodostępne – dozowniki z  płynem do dezynfekcji rąk dla Gości Studia Sante, dostępne w obszarze recepcji i strefie spa

4. Instrukcje – w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczone zostały instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji znajdują się instrukcje odnośnie prawidłowej dezynfekcji rąk.  

5. Dezynfekcja powierzchni wspólnych – dezynfekcja powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów, a także pomieszczeń ogólnych: toalet, wind, telefonów, klawiatury komputerów, oraz innych, często dotykanych powierzchni

6. Wietrzenie pomieszczeń – systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń, powierzchni wspólnych, w wyznaczonych zakresach czasowych.

SPA: zabiegi kosmetyczne

1.Osoby korzystające z usług –w SPA mogą przebywać tylko obsługiwani Goście,

2.Umawianie zabiegów – wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych. Dla bezpieczeństwa poczekalnie są wyłączone z użytku

3. Podczas zabiegu: osoba wykonująca zabieg zawsze nosi maseczkę. Gość, zobowiązany jest do noszenia maseczki (jeśli zabieg na to pozwala)

4. Zapewniamy środki do dezynfekcji w obszarze recepcji SPA, gabinecie5

5.Dezynfekcja powierzchni – dezynfekujemy wszystkie powierzchnie dotykowe danego stanowiska i ogólnoużytkowe,

6. Dbamy o bezpieczeństwo – w zależności od zabiegu informujemy o procedurach dotyczących bezpieczeństwa i przygotowujemy do procedury zabiegu,

SPA: masaże, kapsuła floatingowa

1. Przestrzegamy –  zasad wietrzenia, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń.

2. Wywiad przed zabiegiem – przeprowadzamy wywiad telefoniczny którego celem jest ustalenie ewentualnych przeciwskazań przed wykonaniem danego zabiegu,

3. Przed skorzystaniem z usługi –  Gość zobowiązany jest do stosowania się zaleceń Personelu i zastosowania odpowiedniej dezynfekcji przed zabiegiem,

4. Pracownicy SPA obsługują Gości w przyłbicach i rękawiczkach,

5. Gabinety, szatnie, prysznice w strefie SPA są dezynfekowane po każdym Gościu,

6. Jednorazowy sprzęt ochronny –  jest wymieniany po każdym zabiegu

7. Po wykonaniu usługi następuje dezynfekcja stanowiska (wszystkich przedmiotów z którymi pacjent miał kontakt w trakcie zabiegu – w tym leżanka, przybory, elementy urządzeń zabiegowych).

8. Od zakończenia dezynfekcji musi minąć rekomendowany przez producenta preparatu dezynfekcyjnego czas, zanim następna Osoba,  zostanie obsłużona na tym samym stanowisku.