REGULAMIN STREFY MOKREJ

I. Informacje ogólne

1.Zakup usługi w obiekcie Studio Sante Uzdrowisku Miejskim jest równoznaczny z zapoznaniem się i zaakceptowaniem zapisów niniejszego Regulaminu.
2. Ze strefy saun i basenów mogą korzystać osoby powyżej 16 roku życia. Dzieci po między 14-16 rokiem życia mogą na obiekcie przebywać pod opieką osoby dorosłej, tylko po uzyskaniu indywidualnej zgody managera Studia Sante
3. Każdy użytkownik strefy saun, strefy basenowej i zajęć zorganizowanych w strefie basenowej otrzymuje opaskę z chipem z zakodowanym czasem i rodzajem pobytu. Czas pobytu w strefie basenowej i strefie saun jest mierzony od momentu pobrania opaski w recepcji Studio Sante. Opaskę należy założyć na nadgarstek. Do czasu przebywania w obiekcie dolicza się każdorazowo 15 minut na przebranie się w szatni. W przypadku przekroczenia limitu czasowego użytkownik jest zobowiązany do uregulowania płatności w recepcji obiektu za dodatkowy czas pobytu zgodnie z obowiązującym cennikiem. 
4. Użytkownicy będą wpuszczani do obiektów Studio Sante Uzdrowiska Miejskiego nie później niż na 75 minut przed planowanym zamknięciem obiektu. Ratownik bądź osoba upoważniona na 15 minut przed zamknięciem przypominają o zbliżającym się czasie zamknięcia obiektu i jest to sygnał do udania się do przebieralni.
5. Osobom rozliczającym się z czasu pobytu na zakończenie dnia system automatycznie naliczy 1 zł /min. po przekroczeniu 5 minut od planowanego zamknięcia obiektu.
6. Opaska z chipem i wypożyczone ręczniki podlegają rozliczeniu przy wyjściu na recepcji. W przypadku zgubienia opaski użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.
W przypadku zagubienia ręcznika opłata wynosi :
• ręcznik duży – 70 zł
• ręcznik średni – 50 zł
7. Osoby korzystające z leżaków mają obowiązek podkładać pod głowę, ramiona i tułów suche ręczniki.
8. Zabronione jest wnoszenie do strefy basenów i saun wszelkiego rodzaju przedmiotów użytku osobistego (np. telefonów komórkowych, kamer, kosmetyków, biżuterii, własnych olejków do polewania kamieni w piecu sauny fińskiej).
9. Zabrania się wnoszenia i spożywania własnej żywności i napojów. 
10. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożywania alkoholu w jacuzzi i na basenie.
11. Przed wejściem do strefy saun i basenów należy dokładnie umyć całe ciało mydłem pod natryskiem. Pracownicy Studio Sante mają prawo cofnąć do szatni osoby, które weszły do strefy mokrej bez skorzystania z prysznica.
12. Na strefę basenów wchodzimy w kostiumach kąpielowych lub owinięci ręcznikami (dozwolone jest przebywanie topless). Wyjątkiem jest tzw. „Nocne Saunowanie” – wówczas poruszamy się po całej strefie basenów i saun tylko w ręcznikach i klapkach (bez strojów kąpielowych).
13. W ciągach komunikacyjnych chodzimy owinięci ręcznikiem (również podczas tzw. „nocnego saunowania”), lub w kostiumach kąpielowych w strefie basenowej. Wchodząc do strefy saun czy basenów odwieszamy ręczniki na najbliższych wieszakach.
14. Ze względów higienicznych i bezpieczeństwa na terenie strefy saun oraz basenów za wyjątkiem pomieszczeń saun, brodzików, basenów, Goldarium i groty solnej, klienci powinni poruszać się w klapkach. W saunach suchych siadamy bądź kładziemy się w taki sposób, aby żadna część ciała nie miała bezpośredniego kontaktu z deskami siedzisk. W saunie parowej płuczemy siedzisko przed i po pobycie.
15. Strefa saun jest strefą bez tekstylną i wejście na nią dozwolone jest jedynie w ręczniku wykonanym ze 100% bawełny (bez stroju kąpielowego). Przed wejściem do strefy saun kostiumy pozostawiamy w szafkach w szatni lub na specjalnych półkach w strefie basenów. W celu uniknięcia zamoczenia ubrania klienci mogą pobierać na recepcji woreczki foliowe.
16. Zabronione jest pozostawianie ręczników na krzesłach i leżakach. Ręczniki każdorazowo odwieszamy na wieszaki.
17. Osoby niepełnosprawne i osoby niewidome wymagające bezpośredniej opieki mogą przebywać w obiekcie wyłącznie pod nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie.
18. Rzeczy osobiste pozostawione w szatniach przez Klientów przechowywane są nie dłużej niż 3 doby. Po tym terminie są niszczone.
19. W przypadku niestosowania się użytkownika do postanowień Regulaminu Studio Sante Uzdrowiska Miejskiego, w szczególności w przypadku zakłócania porządku, naruszania dobrych obyczajów lub zachowywania się w sposób powodujący dyskomfort u innych osób korzystających z obiektu, pracownicy Studio Sante mają prawo wezwać użytkownika do opuszczenia obiektu Studio Sante bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu. Studio Sante zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu dla takich osób przy kolejnych wizytach.
20. Osoby, które dokonały zniszczeń majątku obiektu, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie, które dokonały zniszczeń majątku, odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
21. Ze strefy saun mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów. Ze strefy saun nie mogą korzystać:

a) osoby ze schorzeniami układu krążeniowo‑oddechowego
b) osoby ze schorzeniami układu nerwowego
c) osoby chore na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych
d) osoby chore na tarczycę, ostre stany reumatyczne, nowotwory
e) osoby cierpiące na ostre infekcje i stany astmatyczne
f) osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia, takie jak gruźlica, choroby nerek czy wątroby
g) osoby z gorączką i ostrymi infekcjami wirusowymi, np. grypą
h) kobiety w czasie menstruacji i w okresie ciąży oraz karmiące piersią
i) osoby cierpiące na alergie i choroby skóry.
22. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie strefy mokrej zobowiązane są podporządkować się poleceniom pracowników Studia Sante.
23. Korzystanie ze strefy basenowej może odbywać się tylko i wyłącznie w obecności Ratownika.
24. Korzystając ze strefy basenowej i saunowej nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania wydarzeń tematycznych i okolicznościowych przeznaczonych dla wybranych grup osób w określonych dniach i godzinach podczas których bezwzględnie należy stosować się do poleceń pracowników Studia Sante.
26. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

II. Zasady poprawnego saunowania

1. Przed planowaną kąpielą saunową nie spożywamy obfitego posiłku i nie pijemy alkoholu, nie stosujemy forsownych ćwiczeń,
2. Przed wejściem do sauny suchej należy się dokładnie osuszyć.
3. Po wyjściu z saun przed wejściem do basenów schładzających należy dokładnie spłukać i schłodzić się pod prysznicem.
4. Strefa saun jest strefą ciszy, zachowujemy się kulturalnie i unikamy głośnych rozmów.
5. Do sauny wchodzimy boso.
6. Ze względów higienicznych prosimy o siadanie, leżenie w saunie suchej na ręcznikach.
7. W łaźni parowej ręczniki należy pozostawić na zewnątrz na wieszakach. Przed kontaktem z siedziskiem w łaźni parowej, jak i po jego opuszczeniu, należy spłukać je wodą.
8. W saunie skalnej Ganbanyoku przed rozpoczęciem i po zakończeniu sesji dezynfekujemy miejsce leżenia.
9. Bezpośrednio po wyjściu z sauny nie wykonujemy żadnego większego wysiłku.
10. Pomiędzy seansami saunowymi zaleca się minimum 15 minutowy odpoczynek.
11. Podczas przebywania w strefie saun zaleca się pić duże ilości wody.

 

Regulamin Studia Sante Uzdrowiska Miejskiego jest dostępny do wglądu w Recepcji Studio Sante i na stronie www.studiosante.pl.
Wszelkie spostrzeżenia, wnioski i uwagi należy zgłaszać personelowi Studio Sante Uzdrowiska Miejskiego mailowo lub telefonicznie.
Adres i numer telefonu są umieszczone w zakładce Kontakt na stronie www.studiosante.pl.