Studio Sante > Regulamin zajęć fitness w Studio Sante

Regulamin zajęć fitness w Studio Sante

Regulamin zajęć fitness w Studio Sante

 1. Udział w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją poniższego regulaminu.
 2. Zajęcia odbywają się według ustalonego wcześniej grafiku, dostępnego na stronie Studio Sante.
 3. W zajęciach może wziąć udział max. 12 osób.
 4. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające opłacony karnet lub pojedyncze wejście.
 5. Przed udziałem w zajęciach wymagana jest wcześniejsza rezerwacja. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub osobiście w recepcji Studio Sante.
 6. Potwierdzeniem rezerwacji jest dokonanie wpłaty. Czas na opłacenie rezerwacji (karnetu lub pojedynczych zajęć) wynosi 48 godzin. Przy braku wpłaty po tym terminie rezerwacja będzie anulowana.
 7. Jeżeli rezerwacja zostanie dokonana na mniej niż 48 godzin przed zajęciami, wymagany jest przelew natychmiastowy, BLIK lub przesłanie potwierdzenia przelewu drogą mailową lub sms.
 8. Podczas zakupu karnetu wymagana jest rezerwacja wszystkich terminów zajęć.
 9. W ramach karnetu istnieje możliwość odrobienia utraconych zajęć. Aby skorzystać z tej możliwości należy odwołać zajęcia minimum 24 godziny przed planowanym terminem oraz w ciągu trzech dni skontaktować się z recepcją w celu ustalenia nowego terminu. Wyznaczenie nowego terminu będzie możliwe w ramach dostępności. Bezpłatnie można odrobić jedne zajęcia na każdych 5 wykupionych.
 10. Wykupione karnety są imienne i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie.
 11. Pojedyncze zajęcia można odwołać bezpłatnie wyłącznie na 24 godziny przed ich planowanym terminem.
 12. Uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. O wszelkich problemach zdrowotnych i/lub przyjmowanych lekach należy wcześniej poinformować instruktora, który może zdecydować o przeciwwskazaniach danego schorzenia do udziału w zajęciach.
 13. Wstęp na salę mają wyłącznie osoby w stroju i obuwiu sportowym (zmienionym).
 14. Podczas zajęć z użyciem mat uczestnicy zobowiązani są posiadać ręcznik, który należy położyć na macie w celu zachowania higieny.
 15. Każdy z ćwiczących ma obowiązek dbać o sprzęt, z którego korzysta i używać go zgodnie z jego przeznaczeniem.
 16. Prosimy o nieprzynoszenie na zajęcia rzeczy wartościowych. W przypadku kradzieży lub zniszczenia rzeczy osobistych, Studio Sante Uzdrowisko Miejskie nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 17. Rzeczy pozostawione w Studio Sante przechowywane są przez maksymalnie tydzień. Jeżeli po upływie tego terminu nikt się po nie nie zgłosi, zostają wyrzucone.
 18. Studio Sante Uzdrowisko Miejskie zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku niedostatecznej ilości chętnych uczestników (minimum 5).

Warszawa; 16 września 2021