Inhalacje wodorem molekularnym

WYPOŻYCZ DO DOMU UMÓW SIĘ NA ZABIEG PAKIET PROMOCYJNY Szybszy powrót
do formy
po Covid-19
Redukcja
chronicznego
zmęczenia
Ochrona przed
procesami
nowotworowymi
UMÓW SIĘ NA ZABIEG WYPOŻYCZ DO DOMU PAKIET PROMOCYJNY

Badania

Wsparcie w leczeniu covid-19

Publikacja: QJM: International Journal of Medicine, Tom 114, Wydanie 1, Styczeń 2021, Strony 74–75,

Autor: M Wang, J Peng, J Hui, D Hou, W Li, J Yang

Streszczenie:

Autorzy publikacji dokonali podsumowania obecnie stosowanych strategii zapobieh=gania i leczenia COVID-19. Zwrócili uwagę, że  terapia wodorowa może być nowatorskim, obiecującym i skutecznym leczeniem uzupełniającym przeciwko COVID-19, chociaż konieczne są dodatkowe eksperymenty i badania kliniczne, aby potwierdzić tę hipotezę, że terapia wodorowa zapewni nowe i dobre rozwiązanie dla obecnie ograniczonej liczby strategii zapobiegania i leczenia COVID-19.

Link do artykułu:    https://doi.org/10.1093/qjmed/hcaa301

https://academic.oup.com/qjmed/article/114/1/74/5956728

Publikacja: European Respiratory Journal 2020; Doi: 10.1183/13993003.00597-2020

Autor: Wei-jie Guan, Rong-chang Chen, Nan-shan Zhong

Streszczenie:

W świetle znacznie zmniejszonej odporności i bezpieczeństwa dróg oddechowych w praktyce klinicznej zastosowano wdychanie wodoru i tlenu, który jest wytwarzany przez elektrolizę wody. Wdychanie gazu zmieszanego wodorem/tlenem spowodowało znaczne złagodzenie duszności u większości pacjentów z Covid-19 w badaniu pilotażowym.

Link do artykułu:

https://erj.ersjournals.com/content/early/2020/03/17/13993003.00597-2020#ref-31

Publikacja: Therapeutic Advances in Respiratory Disease; 30 sierpnia 2020

Autor: prof. Nauk med. Sergiej M. Ostojic  Profesor na Wydziale Sportu i Wychowania Fizycznego na Uniwersytecie w Nowym Sadzie Serbia.

Streszczenie:

Autor artykułu omawia najnowsze opublikowane Raporty Chińskiej Narodowej Komisji Zdrowia i Chińskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom w temacie zastosowania mieszanki gazowej wodoru i tlenu w hamowaniu zapalenia dróg oddechowych.

Link do artykułu: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1753466620951051

Szybszy powrót do formy po covid-19

Publikacja: Front. Pharmacol., 15 października 2020 r.

Autor: Fuxun Yang, Ruiming Yue, Xiaoxiu Luo, Rongan Liu i Xiaobo Huang

Klinika Medycyny Krytycznej Opieki, Prowincjonalny Szpital Ludowy Prowincji Syczuan, Chengdu, Chiny

Streszczenie:

Wykorzystanie wodoru może zmniejszyć destrukcyjną burzę cytokin i uraz płuc spowodowaną przez SARS-CoV-2 podczas COVID-19 (Choroba Wirusa Corona 2019) we wczesnym stadium, stymulując drenaż plwociny ropy, a ostatecznie zmniejszając częstość występowania ciężkiej choroby. Molekularna obróbka wodorem może stać się nową terapią uzupełniającą dla PRODUKTU COVID-19, ale jej skuteczność i bezpieczeństwo wymagają dużych badań klinicznych i dalszego potwierdzenia. Autorzy publikacji zakładają, że wczesne stosowanie wodoru może złagodzić zniszczenia spowodowane przez burzę cytokin związaną z COVID-19, zmniejszając uraz płuc, a tym samym zmniejszając częstość występowania pacjentów w stanie krytycznym. Do tej pory tylko jeden artykuł wspomniał o wykorzystaniu wodoru w leczeniu pacjentów z COVID-19 (Guan et al., 2020)*. W przyszłości, więcej na dużą skalę randomizowanych kontrolowanych badań będzie potrzebnych do weryfikacji skuteczności i bezpieczeństwa tego leczenia klinicznego.

Link do artykułu:  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2020.543718/full

Publikacja: European Respiratory Journal 2020; Doi: 10.1183/13993003.00597-2020

Autor: Wei-jie Guan, Rong-chang Chen, Nan-shan Zhong

Streszczenie:

W świetle znacznie zmniejszonej odporności i bezpieczeństwa dróg oddechowych w praktyce klinicznej zastosowano wdychanie wodoru i tlenu, który jest wytwarzany przez elektrolizę wody. Wdychanie gazu zmieszanego wodorem/tlenem spowodowało znaczne złagodzenie duszności u większości pacjentów z Covid-19 w badaniu pilotażowym.

Link do artykułu:

https://erj.ersjournals.com/content/early/2020/03/17/13993003.00597-2020#ref-31

Badanie prowadzone jest w Szpitalu Uniwersyteckim w Grenoble

Data rozpoczęcia badania: 01.12,2020r.

Data zakończenia badania: 30 września 2021r.

Publikacja: ClinicalTrials.gov U.S. National Library of Medicine

Streszczenie:

SARS-CoV-2 jest czynnikiem odpowiedzialnym za nową zakaźną chorobę układu oddechowego o nazwie Covid-19 (dla choroby CoronaVirus 2019), która charakteryzuje się głównie potencjalnie poważnym i śmiertelnym uszkodzeniem płuc. Nasilenie objawów klinicznych związanych z tą patologią wymaga przyjęcia do szpitala około 20% pacjentów, z których 5%-10% zostanie przyjętych na intensywną terapię. Najcięższe przypadki tej patologii zaczynają się od duszności, która szybko pogarsza się około 7-10 dnia choroby przechodząc w zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), który wymaga, aby pacjent został poddany wentylacji mechanicznej na oddziale intensywnej terapii. Stan ten jest odpowiedzialny za większość zgonów. Niektóre parametry biologiczne sugerują masowe i brutalne uwalnianie cytokin (głównie międzygłąbów IL-6, IL-8 i IL-10) wtórnych do zespołu aktywacji makrofagów głównie na poziomie płuc. Trwają liczne badania terapeutyczne mające na celu zmniejszenie lub kontrolowanie tej burzy immunologicznej (przeciwciała anty IL-6, anty r IL6 Ab, kortykosteroidy). Wodór molekularny działa na ostateczną ścieżkę tej złożonej kaskady zapalnej poprzez hamowanie działania komórkowego reaktywnych form tlenu. Jego wczesne stosowanie w połączeniu z terapią tlenową do nosa może zapobiec pogorszeniu układu oddechowego, więc może ograniczyć ryzyko przepełnienia intensywnej terapii podczas pandemii i uratować życie. Celem tego badania jest ocena bezpieczeństwa i toksyczności ograniczającej dawkę (DLT) terapii wodorowej dostarczanej przez kaniulę nosową oprócz konwencjonalnej terapii tlenowej u pacjentów z umiarkowanym produktem Covid-19

Link do artykułu: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04633980

Redukcja chronicznego zmęczenia

Publikacja:  Curr Pharm Des. 2011 r. w dniu: 2011 r.; 17(22): 2241–2252.

Autor: Shiego  Ohta Department of Biochemistry and Cell Biology, Institute of Development and Aging Sciences, Graduate School of Medicine, Nippon Medical School

Streszczenie:

Uporczywy stres oksydacyjny jest jedną z głównych przyczyn większości chorób związanych ze stylem życia, raka i procesu starzenia się. Ostry stres oksydacyjny bezpośrednio powoduje poważne uszkodzenie tkanek. Pomimo klinicznego znaczenia uszkodzenia oksydacyjnego, dotychczasowe stosowanie przeciwutleniaczy ograniczało osiąganie sukcesu terapeutycznego. W swoich prowadzonych pracach autorzy zaproponowali, aby wodór molekularny H2 został użyty jako „nowatorski” przeciwutleniacz w zastosowaniach profilaktycznych i terapeutycznych [Ohsawa et al.,Nat Med. 2007: 13; 688-94]. Biologiczne skutki działania H2 zostały potwierdzone przez publikację ponad 38 chorób, stanów fizjologicznych i testów klinicznych w wiodących czasopismach biologicznych/medycznych, a kilka zespołów naukowych rozpoczęło badania kliniczne. Co więcej, H2 wykazuje nie tylko działanie na stres oksydacyjny, ale także różne działanie przeciwzapalne i antyalergiczne. Więcej informacji w opublikowanym artykule.

Słowa kluczowe: Anti-inflammation, przeciwutleniacz, medycyna wodorowa, gaz medyczny, mitochondria, stres oksydacyjny, niedokrwienie-reperfuzja, ROS.

Link do artykułu:    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3257754/

Publikacja: Publikacja: NIH National Library of Medicine; Nat Med. 2007 Cze;13(6):688-94.doi: 10.1038/nm1577.

Autor: Ikuroh Ohsawa Masahiro Ishikawa,Kumiko Takahashi,Megumi Watanabe,Kiyomi Nishimaki,Kumi Yamagata,Ken-Ichiro Katsura,Yasuo Katayama,Sadamitsu Asoh,Shigeo Ohta; (Zakład Biochemii i Biologii Komórkowej, Instytut Rozwoju i Starzenia Się Nauk, Graduate School of Medicine, Japonia, 7 maja 2007)

Streszczenie:

Ostry stres oksydacyjny wywołany przez niedokrwienie-reperfuzja lub zapalenie powoduje poważne uszkodzenie tkanek, a uporczywy stres oksydacyjny jest akceptowany jako jedna z przyczyn wielu powszechnych chorób, w tym raka. W opracowaniu pokazujemy, że wodór H2 ma potencjał jako przeciwutleniacz w zastosowaniach profilaktycznych i terapeutycznych. W prowadzonym badaniu wdychanie gazu H2 znacząco tłumiło uszkodzenie mózgu poprzez buforowanie skutków stresu oksydacyjnego. W ten sposób H2 może być stosowany jako skuteczna terapia antyoksydacyjna, ze względu na zdolność do szybkiego rozproszenia się na błony, przez co może dotrzeć i reagować z cytotoksycznym ROS, a tym samym chronić przed uszkodzeniem oksydacyjnym.

Link do artykułu:    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17486089/

Wsparcie przy chorobie Parkinsona i Alzheimera

Publikacja: Medical Gas Research 2016 styczeń-marzec;6(1): 48-54

Autorzy: Cheng-lin Liu, Kai Zhang, Gang Chen  (Department of Neurosurgery & Brain and Nerve Research Laboratory, The First Affiliated Hospital of Soochow University, Suzhou, Jiangsu Province, China)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5075683/

Streszczenie:

Wartość lecznicza wodoru H2 była wcześniej ignorowana przed badaniami pokazującymi, że wdychanie 2% wodoru H2 może znacznie zmniejszyć uszkodzenia niedokrwienia mózgu /reperfuzji spowodowane przez stres oksydacyjny, poprzez selektywną eliminację rodnika hydroksylowego (OH) i anionu peroksynityrytu (ONOOˉ). W publikacji autorzy przedstawili opis mechanizmu działania terapii wodorowej w chorobach mózgu kładąc szczególny nacisk  na udar mózgu, urazowe urazy mózgu i choroby zwyrodnieniowe, takie jak choroba Alzheimera i choroba Parkinsona.

Słowa kluczowe: terapia wodorowa, stres oksydacyjny, zapalenie, apoptoza, choroby mózgu

Po udarze mózgu

Opublikowano: Med Gas Res. 2017 r. kwi-czer; 7(2): 107–112.

Autor: Czesy HuangBao-lian ZhaoAnatol ManaenkoFan LiuXue-jun Słońce, i Qin Hu, M.D., Ph.D.

Streszczenie:

Udar mózgu jest chorobą naczyń mózgowych o wysokiej śmiertelności i zachorowalności. Pomimo szeroko zakrojonych badań, istnieje tylko bardzo ograniczona liczba metod terapeutycznych odpowiednich do leczenia pacjentów z udarem mózgu. W publikacji, autorzy skupili się na ostatnich dwóch latach rozwoju terapii gazowych w przypadkach udaru mózgu oraz na zrozumieniu mechanizmów molekularnych leżących u podstaw ochrony wywołanej przez gazy medyczne. Omówili również zalety i wyzwania związane z tymi podejściami dostarczając  informacji do przyszłych badań.

Słowa kluczowe: gazy medyczne, udar mózgu, neuroprotection

Link do artykułu:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5510291/

Publikacja: Frontiers in Medicine (Lozanna) 2020;7:586229

Autorzy: Kei Hayashida, Santiago J. Miyara, Koichiro Shinozaki, Ryosuke Takegawa, Tai Yin, Daniel M. Rolston, Rishabh C. Choudhary, Sara Guevara, Ernesto P. Molmenti i Lance B. Becker.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7873953/

Streszczenie:

Pomimo ostatnich postępów w leczeniu zespołu po zatrzymaniu krążenia (PCAS), przeżywalność, bez następstw neurologicznych po reanimacji, pozostaje bardzo niska. Niedokrwienie całego ciała, a następnie reperfuzja po zatrzymaniu krążenia (CA), przyczynia się do PCAS, dla których nadal brakuje ustalonych interwencji farmaceutycznych. Wykazano, że szereg różnych procesów może ostatecznie prowadzić do uszkodzenia neuronów i śmierci komórek w patologii PCAS, w tym zwężenie naczyń krwionośnych, modyfikacja białka, zaburzenia oddychania mitochondrialnego, sygnalizacji śmierci komórek, zapalenie, i nadmierny stres oksydacyjny. W niniejszym dokumencie dokonano podsumowania najnowszej literatury na temat stosowania NO, H2 i Xe do leczenia PCAS.

Słowa kluczowe: zatrzymanie akcji serca, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, uraz niedokrwienia i reperfuzji, neuroprocesja, tlenek azotu, ksenon, wodór cząsteczkowy (H2) 

Link do artykułu:   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7885710/

Publikacja: ONCOLOGY LETTERS 2018 r.;16(3): 2771-2776

Autor: Ye Yang (Department of Obstetrics and Gynecology, Shanghai General Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200080, P.R. China) Yaping Zhui, Xiaowei XI

Streszczenie:

Wodór (H2) ma zalety, które prowadzą go do stosowania jako nowatorskiego przeciwutleniacza w zastosowaniach profilaktycznych i terapeutycznych. H.2 może przenikać do biomembran, cytozolu, mitochondriów i jąder, a także może być rozpuszczony w wodzie lub soli fizjologicznej w celu wytworzenia wody lub soli fizjologicznej wzbogaconej o H2. H.2 selektywnie redukuje utleniacze szkodliwych reaktywnych form tlenu (ROS), w tym rodników hydroksylowych (· OH) i Peroksynityrytu (ONOO), które pełnią rolę sprawczą w promowaniu proliferacji komórek nowotworowych, inwazji i przerzutów, ale nie zakłócają metabolicznych reakcji redukcji utleniania w sygnalizacji komórkowej. W porównaniu z tradycyjnymi przeciwutleniaczami, H2 jest małą cząsteczką, która może łatwo rozpraszać się w organizmie i komórkach; w ten sposób może być bezpiecznym i skutecznym przeciwutleniaczem w chorobach zapalnych i nowotworach, z uwagi że ROS zwykle inicjuje progresję guza. Leczenie H2 może obejmować korektę nierównowagi oksydacyjnej/przeciwoksydacyjnej i tłumienie mediatorów zapalnych. W związku z tym w niniejszym przeglądzie omówione zostanie działanie przeciwzapalne i przeciwnowotworowe H2 przez ROS.

Słowa kluczowe: wodór, reaktywne formy tlenu, przeciwzapalne, przeciwnowotworowe

Link do artykułu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6096066/

Ochrona przed procesami nowotworowymi

Publikacja: Medical Gas Research 2020 r.,599 01.2019 r.; 10(2): 75–80

Autor: Ji-Bing ChenXiao-Feng KongFeng MuTian-Yu LuYou-Yong Lu, i Ke-Cheng Xu, (Fuda Cancer Hospital of Jinan University, Guangzhou, Guangdong Province, China)

Streszczenie:

Chemioterapia, terapia celowana i immunoterapia są stosowane przeciwko zaawansowanemu niedrobnokomórkowego raka płuca. Nie ma klinicznej skutecznej metody łagodzenia zdarzeń niepożądanych związanych z takimi terapiami. W prowadzonym badaniu autorzy wykorzystali do inhalacji wodór H2, który był wykorzystany do kontroli progresji guza i łagodzenia zdarzeń niepożądanych w następstwie stosowanych leków u pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Badanie to zostało zatwierdzone przez Komisję Etyki Fuda Cancer Hospital uniwersytetu Jinan w dniu 7 grudnia 2018 r. (nr zatwierdzenia. Fuda20181207) i została zarejestrowana w ClinicalTrials.gov (Identyfikator: NCT03818347), w dniu 28 stycznia 2019 r.

Słowa kluczowe: zdarzenie niepożądane, chemioterapia, wodór, immunoterapia, niedrobnokomórkowy rak płuca, NSCLC, PFS, przeżycie bez progresji choroby, ukierunkowany lek

Publikacja: NIH National Library of Medicine; (Tamana Regional Health Medical Center Japonia)

Autor: Gan Do Kagaku Ryoho, 2018 Paź;45(10):1475-1478

Streszczenie:

W niniejszym badaniu prowadzone były badania, czy gaz wodorowy wpływa na udział limfocytów T PD-1+ CD8+ we krwi obwodowej 55 pacjentów z rakiem jelita grubego iv stopnia. Uzyskane wyniki sugerują, że gaz wodorowy poprawia rokowanie pacjentów z rakiem poprzez zmniejszenie proporcji końcowych limfocytów T PD-1+ CD8+.

Link do artykułu:   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30382050/

Publikacja: NIH National Library of Medicine BMC Cancer 2020 Jan 10;28, doi: 10.1186/s12885-019-6491-6

Autor: Ye Yang, Ping Yin Liu i inni

Streszczenie:

Pyroptosis należy do nowatorskiego szlaku zapalnego zaprogramowanego szlaku śmierci komórek, z możliwym rokowaniem raka endometrium związanego z białkiem końcowym GSDMD. Wodór wywiera dwufazowy wpływ na raka poprzez promowanie śmierci komórek nowotworowych i ochronę normalnych komórek, które mogą zainicjować piroptozy szlaku GSDMD za pośredniczy.

Słowa kluczowe: Rak endometrium; GSDMD; Wodór; NLRP3; Pyroptosis.

Link do artykułu:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31924176/

 

Publikacja: ONCOLOGY LETTERS 2018 r.;16(3): 2771-2776

Autor: Ye Yang (Department of Obstetrics and Gynecology, Shanghai General Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200080, P.R. China) Yaping Zhui, Xiaowei XI

Streszczenie:

Wodór (H2) ma zalety, które prowadzą go do stosowania jako nowatorskiego przeciwutleniacza w zastosowaniach profilaktycznych i terapeutycznych. H.2 może przenikać do biomembran, cytozolu, mitochondriów i jąder, a także może być rozpuszczony w wodzie lub soli fizjologicznej w celu wytworzenia wody lub soli fizjologicznej wzbogaconej o H2. H.2 selektywnie redukuje utleniacze szkodliwych reaktywnych form tlenu (ROS), w tym rodników hydroksylowych (· OH) i Peroksynityrytu (ONOO), które pełnią rolę sprawczą w promowaniu proliferacji komórek nowotworowych, inwazji i przerzutów, ale nie zakłócają metabolicznych reakcji redukcji utleniania w sygnalizacji komórkowej. W porównaniu z tradycyjnymi przeciwutleniaczami, H2 jest małą cząsteczką, która może łatwo rozpraszać się w organizmie i komórkach; w ten sposób może być bezpiecznym i skutecznym przeciwutleniaczem w chorobach zapalnych i nowotworach, z uwagi że ROS zwykle inicjuje progresję guza. Leczenie H2 może obejmować korektę nierównowagi oksydacyjnej/przeciwoksydacyjnej i tłumienie mediatorów zapalnych. W związku z tym w niniejszym przeglądzie omówione zostanie działanie przeciwzapalne i przeciwnowotworowe H2 przez ROS.

Słowa kluczowe: wodór, reaktywne formy tlenu, przeciwzapalne, przeciwnowotworowe

Link do artykułu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6096066/

Ochrona przed starzeniem

Publikacja:  Curr Pharm Des. 2011 r. w dniu: 2011 r.; 17(22): 2241–2252.

Autor: Shiego  Ohta Department of Biochemistry and Cell Biology, Institute of Development and Aging Sciences, Graduate School of Medicine, Nippon Medical School

Streszczenie:

Uporczywy stres oksydacyjny jest jedną z głównych przyczyn większości chorób związanych ze stylem życia, raka i procesu starzenia się. Ostry stres oksydacyjny bezpośrednio powoduje poważne uszkodzenie tkanek. Pomimo klinicznego znaczenia uszkodzenia oksydacyjnego, dotychczasowe stosowanie przeciwutleniaczy ograniczało osiąganie sukcesu terapeutycznego. W swoich prowadzonych pracach autorzy zaproponowali, aby wodór molekularny H2 został użyty jako „nowatorski” przeciwutleniacz w zastosowaniach profilaktycznych i terapeutycznych [Ohsawa et al.,Nat Med. 2007: 13; 688-94]. Biologiczne skutki działania H2 zostały potwierdzone przez publikację ponad 38 chorób, stanów fizjologicznych i testów klinicznych w wiodących czasopismach biologicznych/medycznych, a kilka zespołów naukowych rozpoczęło badania kliniczne. Co więcej, H2 wykazuje nie tylko działanie na stres oksydacyjny, ale także różne działanie przeciwzapalne i antyalergiczne. Więcej informacji w opublikowanym artykule.

Słowa kluczowe: Anti-inflammation, przeciwutleniacz, medycyna wodorowa, gaz medyczny, mitochondria, stres oksydacyjny, niedokrwienie-reperfuzja, ROS.

Link do artykułu:    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3257754/

Publikacja: Publikacja: NIH National Library of Medicine; Nat Med. 2007 Cze;13(6):688-94.doi: 10.1038/nm1577.

Autor: Ikuroh Ohsawa Masahiro Ishikawa,Kumiko Takahashi,Megumi Watanabe,Kiyomi Nishimaki,Kumi Yamagata,Ken-Ichiro Katsura,Yasuo Katayama,Sadamitsu Asoh,Shigeo Ohta; (Zakład Biochemii i Biologii Komórkowej, Instytut Rozwoju i Starzenia Się Nauk, Graduate School of Medicine, Japonia, 7 maja 2007)

Streszczenie:

Ostry stres oksydacyjny wywołany przez niedokrwienie-reperfuzja lub zapalenie powoduje poważne uszkodzenie tkanek, a uporczywy stres oksydacyjny jest akceptowany jako jedna z przyczyn wielu powszechnych chorób, w tym raka. W opracowaniu pokazujemy, że wodór H2 ma potencjał jako przeciwutleniacz w zastosowaniach profilaktycznych i terapeutycznych. W prowadzonym badaniu wdychanie gazu H2 znacząco tłumiło uszkodzenie mózgu poprzez buforowanie skutków stresu oksydacyjnego. W ten sposób H2 może być stosowany jako skuteczna terapia antyoksydacyjna, ze względu na zdolność do szybkiego rozproszenia się na błony, przez co może dotrzeć i reagować z cytotoksycznym ROS, a tym samym chronić przed uszkodzeniem oksydacyjnym.

Link do artykułu:    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17486089/

Poprawa pamięci i koncentracji

Publikacja:  Curr Pharm Des. 2011 r. w dniu: 2011 r.; 17(22): 2241–2252.

Autor: Shiego  Ohta Department of Biochemistry and Cell Biology, Institute of Development and Aging Sciences, Graduate School of Medicine, Nippon Medical School

Streszczenie:

Uporczywy stres oksydacyjny jest jedną z głównych przyczyn większości chorób związanych ze stylem życia, raka i procesu starzenia się. Ostry stres oksydacyjny bezpośrednio powoduje poważne uszkodzenie tkanek. Pomimo klinicznego znaczenia uszkodzenia oksydacyjnego, dotychczasowe stosowanie przeciwutleniaczy ograniczało osiąganie sukcesu terapeutycznego. W swoich prowadzonych pracach autorzy zaproponowali, aby wodór molekularny H2 został użyty jako „nowatorski” przeciwutleniacz w zastosowaniach profilaktycznych i terapeutycznych [Ohsawa et al.,Nat Med. 2007: 13; 688-94]. Biologiczne skutki działania H2 zostały potwierdzone przez publikację ponad 38 chorób, stanów fizjologicznych i testów klinicznych w wiodących czasopismach biologicznych/medycznych, a kilka zespołów naukowych rozpoczęło badania kliniczne. Co więcej, H2 wykazuje nie tylko działanie na stres oksydacyjny, ale także różne działanie przeciwzapalne i antyalergiczne. Więcej informacji w opublikowanym artykule.

Słowa kluczowe: Anti-inflammation, przeciwutleniacz, medycyna wodorowa, gaz medyczny, mitochondria, stres oksydacyjny, niedokrwienie-reperfuzja, ROS.

Link do artykułu:    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3257754/

Umów się na wizytę już dziś!