Regulamin zajęć grupowych

I. Informacje ogólne

 1. Poniższy regulamin dotyczy zajęć grupowych prowadzonych na terenie Studia Sante.
 2. Udział w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją poniższego regulaminu oraz wszystkich postanowień zawartych w regulaminie Studia Sante.
 3. Zajęcia odbywają się według ustalonego wcześniej grafiku, dostępnego na stronie Studia Sante.
 4. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające opłacony karnet lub pojedyncze wejście.
 5. Przed udziałem w zajęciach wymagana jest wcześniejsza rezerwacja. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub osobiście w recepcji Studia Sante.
 6. Potwierdzeniem rezerwacji jest dokonanie wpłaty. Czas na opłacenie rezerwacji (karnetu lub pojedynczych zajęć) wynosi 48 godzin. Przy braku wpłaty po tym terminie rezerwacja będzie anulowana.
 7. Jeżeli rezerwacja zostanie dokonana na mniej niż 48 godzin przed zajęciami, wymagany jest przelew natychmiastowy, BLIK lub przesłanie potwierdzenia przelewu drogą mailową lub sms. Brak wpłaty skutkuje odwołaniem rezerwacji.
 8. Podczas zakupu karnetu wymagana jest rezerwacja wszystkich terminów zakupionych wejść.
 9. W ramach karnetu istnieje możliwość odrobienia utraconych zajęć. Aby skorzystać z tej możliwości należy odwołać zajęcia minimum 24 godziny przed planowanym terminem oraz w ciągu 3 dni skontaktować się z recepcją w celu ustalenia nowego terminu. Nowy termin będzie wyznaczony w miarę dostępności.
 10. Zajęcia można odwołać drogą mailową na adres: kontakt@studiosante.pl lub wysyłając sms na numer: 605 130 152.
 11. Bezpłatnie można odrobić jedne zajęcia na każdych 5 wykupionych.
 12. Wykupione karnety są imienne i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie.
 13. Pojedyncze zajęcia można odwołać bezpłatnie wyłącznie na 24 godziny przed ich planowanym terminem.
 14. Czas trwania zajęć wynosi 45 minut. W przypadku zajęć aqua uczestnik w ramach opłaty otrzymuje dodatkowy czas 30 minut na skorzystanie ze strefy mokrej (basen, jacuzzi, sauny) + 15 minut na przebranie się. W przypadku przekroczenia limitu czasu uczestnik zobowiązany jest do uregulowania płatności za dodatkowy czas w recepcji obiektu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 15. Uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. O wszelkich problemach zdrowotnych i/lub przyjmowanych lekach należy wcześniej poinformować instruktora. Instruktor może zdecydować o przeciwwskazaniach danego schorzenia do udziału danej osoby w zajęciach.
 16. W przypadku zajęć fitness wstęp na salę mają wyłącznie osoby w stroju i obuwiu sportowym (zmiennym) lub boso.
 17. Podczas zajęć z użyciem mat uczestnicy zobowiązani są posiadać ręcznik, który należy położyć na macie w celu zachowania higieny.
 18. Każdy z ćwiczących ma obowiązek dbać o sprzęt z którego korzysta i używać go zgodnie z jego przeznaczeniem.
 19. Rzeczy pozostawione w Studio Sante przechowywane są przez maksymalnie tydzień. Jeżeli po upływie tego terminu nikt się po nie nie zgłosi, zostaną wyrzucone.
 20. Studio Sante Uzdrowisko Miejskie zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku niedostatecznej ilości chętnych uczestników (minimum 5) lub z przyczyn od niego niezależnych.
 21. Niniejszy regulamin obowiązuje każdego Uczestnika zajęć i wyrazem akceptacji niniejszego regulaminu jest zakup usługi. Wraz z zakupem usługi Użytkownik akceptuje również postanowienia wszystkich regulaminów obowiązujących w obiekcie, w którym uczestniczy w zajęciach.

 
Regulamin Studio Sante Uzdrowiska Miejskiego jest dostępny do wglądu w recepcji Studio Sante i na stronie www.studiosante.pl. Wszelkie spostrzeżenia, wnioski i uwagi należy zgłaszać personelowi Studio Sante Uzdrowiska Miejskiego mailowo lub telefonicznie. Adres i numer telefonu są umieszczone w zakładce Kontakt na stronie www.studiosante.pl