Studio Sante > Kwiat Wenus naturalny sposób na powrót do harmonii

Kwiat Wenus naturalny sposób na powrót do harmonii

 

Kwiat Wenus to nowy, nieprzypadkowy element wystroju Studio Sante. Wzmacnia siły życiowe, zwiększa energię zdrowia, uspokaja psychikę. Znak promieniuje ogromną energią – aż 9800 Bv (jednostek Bovisa), a kontakt z nim zapewnia uzyskanie harmonii wewnętrznej. Kwiat Wenus wzmacnia czakrę serca, zwiększając moc dawania miłości i jej otrzymywania. Przebywanie w jego zasięgu polepsza samopoczucie, regeneruje energię życiową i wprowadza umysł w kojący stan harmonii.

 

Częstotliwości zdrowia

Intuicyjnie otaczamy się  przedmiotami, które nam się podobają. Nie ma w tym przypadku, ponieważ każdy kształt emituje określoną częstotliwość i enegię, która wpływa na zdrowie i samopoczucie. Geometryczne kształty wypełniają świat przyrody ożywionej i nieożywionej na wiele sposobów. Często okazuje się też, że przedmioty, które uważamy za piękne, odwzorowują matematyczną harmonię, wyrażającą się w symetrii, powtarzalności czy ciągu liczb. Tę wiedzę wykorzystujemy w Studio Sante, dobierając odpowiednie elementy do dekoracji przestrzeni. Jednym z nich jest symbol Kwiat Wenus, który promieniuje ogromną energią, a kontakt z nim zapewnia uzyskanie harmonii wewnętrznej. Jak to się dzieje?

 

Co to jest Kwiat Wenus?

Kwiat Wenus to kształt, który odwzorowuje trajektorię ruchu planety Wenus i Ziemi wokół Słońca, przypominającą harmonijny kwiat o 5 płatkach. Należy do znanych od tysięcy lat symboli Świętej Geometrii, oddziałujących energetycznie na przestrzeń i osoby w niej przebywające. Znak Kwiatu Wenus w Studio Sante emituje energię o sile 9800 Bv. (w skali od 0 do 10 000 Bv). Kontakt z tak silnym źródłem energii zapewnia silny efekt energetyzujący dla organizmu człowieka i stanowi bodziec dla uzyskania harmonii wewnętrznej. Pomiary przeprowadzone w Studio Sante przez Leszka Matelę, eksperta radiestezji, wykazały, iż biowitalność osoby mającej kontakt ze znakiem Wenus wzrasta aż o 10-23% (czyli: 1000 do 2300 Bv).

 

Skąd wziął się Kwiat Wenus?

Wenus i Ziemia, obracając się wokół Słońca, kreślą na niebie pięcioramienną gwiazdę, nazywaną pentagramem. Jej wierzchołki wyznaczają tzw. pięciokąt foremny. Każdy z wierzchołków tego pięciokąta jest wyznaczany przez tzw. koniunkcję dolną Ziemi i Wenus (koniunkcja dolna to sytuacja, gdy planeta znajduje się w jednej linii między Słońcem a Ziemią),  która ma miejsce raz na 584 dni. Wyrysowanie wszystkich pięciu wierzchołków Symbolu Kwiat Wenus zajmuje 2920 ziemskich dni (5 x 584 dni), czyli 8 lat. Jest to zarazem czas, w którym Wenus obiega Słońce 13 razy.  Liczby 8 i 13, to dwie kolejne liczby ciągu Fibonacciego. Jednym z pierwszych naukowców, którzy zwrócili uwagę na fenomen tego ruchu planet, był Izaak Newton, który w swoim dziele „Sir Isaac Newton’s Principles” (1799) zamieścił jego rysunek.

 

Pentagram – znaczenie i oddziaływanie

Pentagram, czyli figura geometryczna o pięciu wierzchołkach, jest graficzną emanacją liczby 5. Według pitagorejczyków, liczba ta symbolizowała życiodajną miłość oraz wieczny rytm kosmiczny. Pentagram, czyli gwiazda pięcioramienna, kryje w sobie zwielokrotniony „złoty podział”, czyli zasadę złotej proporcji, nazywanej także boską proporcją (jest to matematyczny podział odcinka na dwie części tak, by stosunek długości dłuższej z nich do krótszej był taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej, inaczej ciąg Fibonacciego). Symbol Kwiatu Wenus jako pentagram wzmacnia energię życiową człowieka dzięki własnej, matematycznej harmonii i doskonałej symetrii.