Studio Sante > Jak mierzy się biowitlaność?

Jak mierzy się biowitlaność?

Biowitalność człowieka, żywności, wody, miejsc można zmierzyć metodę radiestezyjną. Wyniki podaje się w skali Bovisa (od 0 do 10 000 jednostek), opracowanej przez André Bovisa, francuskiego uczonego. Do pomiaru biowitalności służy także biosferomierz, umożliwiający pomiar psycho-somatyczny całego organizmu. Za pomocą biosferomierza można zbadać biopole i biosferę ludzkiego organizmu oraz zdiagnozować stan aury i czakramów. Wynik odzwierciedla stan zdrowia, a widoczne zaburzenia są znakiem dolegliwości narządów odpowiadających czakramom lub sygnałem blokad energetycznych w ciele. Biosferomierz pokazuje wyniki biowitalności również w międzynarodowej skali Bovisa. Energia elektromagnetyczna jest emitowana przez każdy organizm również w postaci biofotonów, co stwierdził dr Fritz-Albert Popp, znany niemiecki fizyk. Opracował metodę jej mierzenia, która pozwala na określenie stanu energetycznego organizmu. Jedno z najważniejszych odkryć Poppa mówi, że żywność najwyższej jakości charakteryzuje się wysokim poziomem emisji biofotonów. Im więcej wysokowibracyjnej żywności spożywamy, tym lepsze nasze zdrowie i samopoczucie. Poziom biowitalności można również zmierzyć, wykorzystując tzw. fotografię oraz kamerę Kirljana. Fotografia kirljanowska rejestruje obraz tzw. wyładowań koronowych na powierzchni przedmiotów, na które działa wysokie napięcie prądu zmiennego. Obraz biopola, który wówczas powstaje, jest rejestrowany na kliszy fotograficznej. Biopole człowieka i wszelkiej materii można obserwować również za pomocą kamery kirlianowskiej. Z przeprowadzonych badań wynika, że biopole zmienia się wraz ze zmianą stanu zdrowia badanego. Na podstawie obrazów i kolorów można wnioskować o istniejących chorobach, a nawet zdiagnozować te, które jeszcze nie dały objawów. Badanie kamerą kirljanowską jest stosowane obecnie w wybranych szpitalach w Stanach Zjednoczonych i w Rosji. Bioenergię można także mierzyć za pomocą kamery GDV (Gas Discharge Visualization). To unowocześniona wersja elektrofotografii kirljanowskiej. Stosowana jest m.in. w Głównym Instytucie Medycznym i w Akademii Wojskowej i Medycznej w Rosji oraz w wielu wojskowych i medycznych instytutach na świecie. Systematyczne badania aury przy pomocy GDV prowadzi dr Konstantin Korotkov z Rosyjskiej Akademii Nauk. Poziom biowitalności można zmierzyć również za pomocą SCIO – najnowocześniejszego urządzenia medycznego mającego certyfikat medyczny. Działanie SCIO opiera się na biorezonansie i biofeedbacku – urządzenie komunikuje się z organizmem za pomocą fal elektromagnetycznych. Jeden z programów terapeutycznych to „Harmonizacja czakr i czyszczenie aury”. SCIO diagnozuje deficyty i blokady energetyczne, a następnie je balansuje, przywracając witalność i siły życiowe.